نویسنده = سید حسن موسوی بفروئی
تعداد مقالات: 3

1 Aftershocks of Some Major Earthquakes in the Iranian Plateau
سید حسن موسوی بفروئی*؛ علیرضا بابائی ماهانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (595.97 K)

2 روشهای مختلف حذف رویدادهای وابسته از زمینلرزه‌های ایران و تأثیر آن در پارامترهای لرزه‌خیزی زاگرس
سید حسن موسوی بفروئی*؛ سید هادی دهقان منشادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (634.54 K)

3 برآورد احتمالاتی رخداد زمین‏لرزه‏های بزرگ برروی گسل اسفراین
سید هادی دهقان منشادی؛ سید حسن موسوی بفروئی*؛ نوربخش میرزایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (693.78 K)