نویسنده = طیبه نوریان
تعداد مقالات: 2

1 تغییرات نسبت Vp/Vs به عنوان پیش نشانگر زلزله 4 شهریور 1397 تازه آباد کرمانشاه
طیبه نوریان*؛ محمد علی ریاحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (250.56 K)

2 تغییرات ناهمسانگردی لرزه ای به عنوان پیش نشانگر زلزله 4 شهریور 1397 تازه آباد کرمانشاه
طیبه نوریان*؛ ریاحی ، محمد علی لرزه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (393.44 K)