نویسنده = پیمان پورمقدم
تعداد مقالات: 9

1 بکارگیری شرایط NPML برای معادلات موج ویسکو-آکوستیک مرتبه دوم
حسین بیرامی*؛ پیمان پورمقدم؛ سید احسان صمیمی اردستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3.32 MB)

2 تحلیل عددی یک روش میدانی برای کاهش نوفه موج ریلی در برداشت VSP
امین رحیمی دلخانی؛ پیمان پورمقدم*؛ ناصر کشاورز فرج خواه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.47 MB)

3 ترکیب روش های تفاضل محدود و اجزاء طیفی برای اعمال توپوگرافی سطح آزاد در مدل سازی انتشار موج
امین رحیمی دلخانی؛ پیمان پورمقدم*؛ ناصر کشاورز فرج خواه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.47 MB)

4 پیاده سازی شرایط مرزی ADE-PML در محیط TTIدر حوزه زمان
بهناز سالاری؛ پیمان پورمقدم*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (805.23 K)

5 بررسی روش پیمایش سریع در شبیه سازی انتشار پرتو
بهاره بایرامی؛ پیمان پورمقدم*؛ رضا خواجوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.46 MB)

6 تصحیح دامنه مهاجرت عمق با استفاده از کرولتها
پیمان پورمقدم*؛ حمیده ثانوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.14 MB)

7 مرور کوتاهی بر مگاپروژه ژئوفیزیکی مدیریت اکتشاف شرکت نفت ایران ، تحقیق و توسعه روشهای بهبود تصویرسازی زیر سطحی
پیمان پورمقدم*؛ علیرضا خوراکیان؛ سید کیوان حسینی زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.7 MB)

8 Second-Order TTI Visco-acoustic Wave Equation and Associated NPML Boundary Conditions in Time Domain
حسین بیرامی*؛ پیمان پورمقدم؛ ناصر کشاورز فرج خواه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (562.51 K)

9 High-resolution time-frequency decomposition with adaptive filter
محسن کاظم نیا کاخکی؛ کمال آقازاده؛ پیمات پورمقدم*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (380.49 K)