نویسنده = ایران نژاد، پرویز هواشناسی
تعداد مقالات: 2

1 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر مؤلفه‌های ترازمندی آب سطح ایران
الهام مسلم زاده*؛ ایران نژاد، پرویز هواشناسی؛ علیزاده چوبری، امید هواشناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.37 MB)

2 برآورد تابش خورشیدی کل با استفاده از دو روش وایازی و شبکه عصبی مصنوعی در منطقه مشهد
سارا بامهر*؛ ثابت قدم، سیده سمانه هواشناسی؛ ایران نژاد، پرویز هواشناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (897.23 K)