نویسنده = راحله سادات شیریزدی
تعداد مقالات: 1

1 بررسی تأثیر آبگیری سد داریان بر لرزه‌خیزی منطقه
راحله سادات شیریزدی*؛ معهود، مجید زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.08 MB)