نویسنده = احمد ادیب
تعداد مقالات: 3

1 شکل گیری گسلش عادی در پهنه فرورانش مکران
احمد ادیب*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1023.4 K)

2 ژئوتکنیک لرزه ای و رفتار دینامیکی خاک در بافت تاریخی شهر یزد
احمد ادیب*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.03 MB)

3 تخمین ضرایب الاستیک با استفاده از نگار موج برشی دوقطبی برای یکی از میادین نفتی جنوب ایران
ذاکر محمدی اصل*؛ احمد ادیب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (415.23 K)