نویسنده = اسکویی، بهروز مغناطیس
تعداد مقالات: 4

1 تعیین لبه داده‌های میدان پتانسیل با روش‌های بهنجار شده
محمد علیپورنصر*؛ اسکویی، بهروز مغناطیس؛ محمد حیدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2 MB)

2 بررسی اثرات توپوگرافی در برداشت‌های الکترومغناطیس هلی‌کوپتری حوزه فرکانس
حسینعلی قاری؛ اسکویی، بهروز مغناطیس*؛ مهرداد باستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (804.54 K)

3 وارون‌سازی مقید RMT با کمک GPR و بررسی یک مورد مطالعاتی
مهدی محمدی ویژه*؛ اسکویی، بهروز مغناطیس؛ مهرداد باستانی؛ توماس کالچوئر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.14 MB)

4 Applications of the Magnetic and Electromagnetic methods in Geophysical Explorations: some recent case studies
اسکویی، بهروز مغناطیس*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (460.38 K)