نویسنده = ثابت قدم، سیده سمانه هواشناسی
تعداد مقالات: 2

1 پیشبینی عددی کاهش دید افقی در منطقه تهران: مطالعه موردی
پریسا جابری*؛ ثابت قدم، سیده سمانه هواشناسی؛ قادر، سرمد هواشناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.04 MB)

2 برآورد تابش خورشیدی کل با استفاده از دو روش وایازی و شبکه عصبی مصنوعی در منطقه مشهد
سارا بامهر*؛ ثابت قدم، سیده سمانه هواشناسی؛ ایران نژاد، پرویز هواشناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (897.23 K)