نویسنده = ثبوتی، فرهاد زلزله
تعداد مقالات: 8

1 ناهمسانگردی لرزه‌ای گوشته بالایی در غرب ایران
امیر صادقی باقرآبادی*؛ ثبوتی، فرهاد زلزله؛ عبدالرضا قدس؛ متقی، خلیل زلزله؛ طالبیان، مرتضی زلزله؛ لینگ چن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (632.79 K)

2 تغییرات ناهمسانگردی لرزه ای در غرب ایران با استفاده از مشاهدات موج شبه لاو
امیر صادقی باقرآبادی*؛ Lucia Margheriti؛ Abdelkrim Aoudia؛ ثبوتی، فرهاد زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.44 MB)

3 توموگرافی سرعت موج Pg در شمال‌غرب ایران
مهدی ماهری پیرو*؛ عبدالرضا قدس؛ استفانی دانر؛ مریم اکبرزاده اقدم؛ ثبوتی، فرهاد زلزله؛ متقی، خلیل زلزله؛ طالبیان، مرتضی زلزله؛ لینگ چن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.23 MB)

4 برگردان سرعت گروه امواج ریلی به ساختار سرعت موج برشی برای منطقه شمال غرب ایران
رضا داودیان*؛ متقی، خلیل زلزله؛ ثبوتی، فرهاد زلزله؛ رحیمی، حبیب زلزله؛ عبدالرضا قدس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (613.52 K)

5 توموگرافی سه بعدی دورلرز امواج P برروی فلات ایران
محمد ویسی*؛ مجید عباسی؛ شعبانیان ، اسماعیل زلزله؛ ثبوتی، فرهاد زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (369.05 K)

6 ناهمسانگردی لرزه‌ای پوسته در البرز غربی
شهرام احمدی*؛ ثبوتی، فرهاد زلزله؛ مریم هنرمند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.22 MB)

7 مطالعه ساختار سرعتی لیتوسفر البرز‌غربی با استفاده از توموگرافی دورلرز
سیده طاهره موسوی زاده*؛ متقی، خلیل زلزله؛ شعبانیان ، اسماعیل زلزله؛ عبدالرضا قدس؛ ثبوتی، فرهاد زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.49 MB)

8 Tethyan subducted slab and seismic anisotropy in the upper mantle beneath the north Zagros collision using S teleseismic tomography
محسن رحمانی*؛ متقی، خلیل زلزله؛ عبدالرضا قدس؛ ثبوتی، فرهاد زلزله؛ طالبیان، مرتضی زلزله؛ لینگ چن؛ وو یاشنگ
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.27 MB)