نویسنده = رحیمی، حبیب زلزله
تعداد مقالات: 4

1 برگردان سرعت گروه امواج ریلی به ساختار سرعت موج برشی برای منطقه شمال غرب ایران
رضا داودیان*؛ متقی، خلیل زلزله؛ ثبوتی، فرهاد زلزله؛ رحیمی، حبیب زلزله؛ عبدالرضا قدس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (613.52 K)

2 شبیه‌سازی‏ حوزه نزدیک حرکات نیرومند زمین‌لرزه بم با استفاده از تابع گرین ترکیبی
سمیه شکیبا*؛ رحیمی، حبیب زلزله؛ مهرداد پاکزاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (845.15 K)

3 شبیه سازی جنبش نیرومند زمین لرزه بم به روش کاتوره ای گسل محدود زلزله شناسی
سمیه شکیبا*؛ رحیمی، حبیب زلزله؛ مهرداد پاکزاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (948.42 K)

4 ساختار سرعت موج برشی در شمال‌غرب ایران و نواحی اطراف آن
غلام رضا مرتضی نژاد*؛ رحیمی، حبیب زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.02 MB)