نویسنده = امین روشندل کاهو
تعداد مقالات: 2

1 نشانگرهای لرزهای بافتی جدید مبتنی بر هیستوگرام گرادیان جهتی
سید اسماعیل حسینی فرد؛ امین روشندل کاهو*؛ علیرضا احمدی فرد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (593.13 K)

2 تشخیص مرز بی هنجاری های گرانی با استفاده از روش مشتق افقی بهبود یافته
زینب دادجو*؛ حمید آقاجانی؛ امین روشندل کاهو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (918.48 K)