نویسنده = میررکنی، سید مجید هواشناسی
تعداد مقالات: 5

1 ارزیابی مدل عددی WRF در پیش‌بینی بارش به کمک سنجنده TRMM
میررکنی، سید مجید هواشناسی*؛ سعید عیسی خانی قدیم؛ زهره اسماعیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (809.46 K)

2 بررسی اثرات نوسان شبه‌دوسالانه (QBO) بر تاوه قطبی روی پوشن‌سپهر پایینی و میانی
میررکنی، سید مجید هواشناسی*؛ محب الحجه، علیرضا هواشناسی؛ زینب سیفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (974.13 K)

3 بررسی بارش‌های سرد در اثنای جفت‌شدگی سامانه‎های مدیترانه‌ای و سودانی
میررکنی، سید مجید هواشناسی*؛ رضا لقائی زاده؛ محمد ثابت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (760.75 K)

4 نقش امواج صوتی در بارش ابرهای گرم و سرد
میررکنی، سید مجید هواشناسی*؛ کاظم فروغی؛ فاطمه مرادیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (669.14 K)

5 تاثیر نانوذرات سیلیکا در فرایند تبخیر
میررکنی، سید مجید هواشناسی*؛ حکیمه زارع؛ منیره شایق
مشاهده مقاله | اصل مقاله (939.13 K)