نویسنده = رامین نیک روز
تعداد مقالات: 9

1 مدل چشمه زمینلرزه 1396 سرپل- ذهاب و اثر آن بر پراکندگی خسارات ساختمانی
علیرضا اباذری*؛ رامین نیک روز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (929.63 K)

2 بررسی مهاجرت انرژی فعالیت های لرزه ای در محدوده استان اصفهان
علیرضا اباذری*؛ رامین نیک روز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (767.04 K)

3 شناسایی تله های چینه ای سازند آسماری با استفاده از نشانگرهای لرزه ای
علی اصغر بهمنی؛ رامین نیک روز*؛ ریاحی ، محمد علی لرزه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.48 MB)

4 تحلیل خطر لرزه‌ای احتمالی در شهر رشت
ماریه صادقی*؛ محمد حسن پور صدقی؛ رامین نیک روز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.54 MB)

5 بهبود تخمین تابع گرین حاصل از نوفه های محیطی در شبکه شتابنگاری تهران
سمانه مظفری*؛ نسیم عطایی؛ رامین نیک روز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.53 MB)

6 بررسی توزیع مکانی پارامتر b-value، در منطقه زمین‌لرزه‌ی12 نوامبر 2017 ازگله
نادره عامریان*؛ رامین نیک روز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.29 MB)

7 پهنه‌بندی خطر زمین‌لرزه به‌روش احتمالاتی در منطقه ایلام
نادره عامریان*؛ رامین نیک روز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.23 MB)

8 بررسی ساختار نزدیک سطح بین ایستگاه طبس- بصیران در منطقه خراسان جنوبی با استفاده از همبستگی نوفه لرزهای‌ محیطی
بتول صادقی*؛ رامین نیک روز؛ ریاحی ، محمد علی لرزه؛ تقی شیرزاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.14 MB)

9 بررسی مکانی پارامتر b در منطقه زمین‌لرزه‌های آذرماه 1396 هجدک-کرمان
ماریه صادقی*؛ رامین نیک روز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.24 MB)