نویسنده = ناصر حافظی مقدس
تعداد مقالات: 4

1 Detection of seepage water around Embankment dam at Farooj using of 2-D Electrical Resistivity Tomography (ERT)
مهدی امانیان*؛ محمد علی شهرابی؛ ناصر حافظی مقدس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (389.51 K)

2 Estimation of Depth of Magnetic Anomalies Using Standard Euler Deconvolution method in Talle Jar Area, Kurdistan Province
محمد علی شهرابی*؛ مسعود دوست زاده؛ ناصر حافظی مقدس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (779.44 K)

3 Application of Ground Penetrating Radar to Locate Underground PE Pipeline
مسعود دوست زاده*؛ مهدی امانیان؛ ناصر حافظی مقدس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (425.27 K)

4 برآورد کلّی جهات تنش اصلی و بردار لغزشی چیره در محدوده کوه بیرک (جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان- ایران)
بابک خردمند*؛ بابک خردمند؛ بهنام رحیمی؛ ناصر حافظی مقدّس؛ مجید مهریزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (669.14 K)