نویسنده = شعبانیان ، اسماعیل زلزله
تعداد مقالات: 5

1 مطالعه ساختار عمیق منطقه برخوردی زاگرس
متقی، خلیل زلزله*؛ شعبانیان ، اسماعیل زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (520.43 K)

2 لرزه خیزی کمان لرستان در کمربند ساده چین خورده زاگرس
محمدرضا جمال ریحانی*؛ عبدالرضا قدس؛ متقی، خلیل زلزله؛ شعبانیان ، اسماعیل زلزله؛ مرتضی طالبیان؛ لینگ چن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (651.84 K)

3 ویژگی‌های لرزه‌زمین ساختی زلزله سفید سنگ 2017 (Mw 6)
مهتاب افلاکی*؛ عبدالرضا قدس؛ زهرا موسوی؛ شعبانیان ، اسماعیل زلزله؛ ساناز واجدیان؛ مریم اکبرزاده اقدم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.98 MB)

4 توموگرافی سه بعدی دورلرز امواج P برروی فلات ایران
محمد ویسی*؛ مجید عباسی؛ شعبانیان ، اسماعیل زلزله؛ ثبوتی، فرهاد زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (369.05 K)

5 مطالعه ساختار سرعتی لیتوسفر البرز‌غربی با استفاده از توموگرافی دورلرز
سیده طاهره موسوی زاده*؛ متقی، خلیل زلزله؛ شعبانیان ، اسماعیل زلزله؛ عبدالرضا قدس؛ ثبوتی، فرهاد زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.49 MB)