نویسنده = محمد حامدپور دارابی
تعداد مقالات: 3

1 تحلیل مغناطیسی ساختار گسل معکوس اصلی زاگرس در شرق حاجی‌آباد
شکوفه شهابی؛ محمد حامدپور دارابی*؛ مهدی مسعودی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (646.07 K)

2 مغناطیس سنجی پهنه گسلی زندان-میناب در بخش شرقی فاریاب (هرمزگان)
محمد حامدپور دارابی*؛ مهدی مسعودی؛ علی‌رضا گرجی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (681.31 K)

3 تحلیل ساختار گسل معکوس اصلی زاگرس با روش مغناطیس‌سنجی
مهدی مسعودی*؛ مرضیه تابنده؛ محمد حامدپور دارابی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.63 MB)