نویسنده = عبدالرضا قدس
تعداد مقالات: 14

1 ناهمسانگردی لرزه‌ای گوشته بالایی در غرب ایران
امیر صادقی باقرآبادی*؛ ثبوتی، فرهاد زلزله؛ عبدالرضا قدس؛ متقی، خلیل زلزله؛ طالبیان، مرتضی زلزله؛ لینگ چن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (632.79 K)

2 بررسی اثر ساختگاه در خطرپذیری زلزله در شهر زنجان با مطالعه‌ی ریزلرزها
بهشته سادات حکیمی؛ زهره معصومی*؛ عبدالرضا قدس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.73 MB)

3 کالیبراسیون بزرگای محلی برای ایران
مهدی ماهری پیرو*؛ احمد میرهاشمی؛ عبدالرضا قدس؛ عباسی ، مجید زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.68 MB)

4 توموگرافی سرعت موج Pg در شمال‌غرب ایران
مهدی ماهری پیرو*؛ عبدالرضا قدس؛ استفانی دانر؛ مریم اکبرزاده اقدم؛ ثبوتی، فرهاد زلزله؛ متقی، خلیل زلزله؛ طالبیان، مرتضی زلزله؛ لینگ چن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.23 MB)

5 ویژگی‌های لرزه‌زمین ساختی زلزله سفید سنگ 2017 (Mw 6)
مهتاب افلاکی*؛ عبدالرضا قدس؛ زهرا موسوی؛ شعبانیان ، اسماعیل زلزله؛ ساناز واجدیان؛ مریم اکبرزاده اقدم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.98 MB)

6 تاثیر حوضه های رسوبی در تخمین عمق موهو، مطالعه ی موردی: مکران
متین خالدزاده*؛ عباسی ، مجید زلزله؛ عبدالرضا قدس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (974.4 K)

7 مدل سازی مستقیم گرانی در زون فرورانش تونگا
الهام پورطرقی*؛ عبدالرضا قدس؛ مجید عباسی؛ علی هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (818.24 K)

8 شبیه‌سازی دو بعدی انتشار امواج Lg در حوضه خزر جنوبی
محمد عنایت گورچین قلعه*؛ عبدالرضا قدس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.19 MB)

9 مهاجرت زمان معکوس پیش از برانبارش بر روی سازند تبخیری گچساران
آرزو جوهر*؛ عبدالرضا قدس؛ امین رحیمی دلخانی؛ مهدی نجفی؛ سام الدین اسماعیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (21.53 MB)

10 روش ترکیبی مرز جاذب در مدل‌سازی عددی انتشار امواج آکوستیک دو بعدی در زمین
آرزو جوهر*؛ امین رحیمی دلخانی؛ عبدالرضا قدس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.21 MB)

11 مطالعه ساختار سرعتی لیتوسفر البرز‌غربی با استفاده از توموگرافی دورلرز
سیده طاهره موسوی زاده*؛ متقی، خلیل زلزله؛ شعبانیان ، اسماعیل زلزله؛ عبدالرضا قدس؛ ثبوتی، فرهاد زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.49 MB)

12 Tethyan subducted slab and seismic anisotropy in the upper mantle beneath the north Zagros collision using S teleseismic tomography
محسن رحمانی*؛ متقی، خلیل زلزله؛ عبدالرضا قدس؛ ثبوتی، فرهاد زلزله؛ طالبیان، مرتضی زلزله؛ لینگ چن؛ وو یاشنگ
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.27 MB)

13 بررسی اثر ساختگاه با استفاده از امواج سطحی
مینا محمدی*؛ صادق کریم پولی؛ زهره معصومی؛ عبدالرضا قدس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (875.29 K)

14 برداشت‌های ژئوفیزیکی-زمین‌شناسی دانشگاه علوم‌پایه در زون فرورانشی مکران
عبدالرضا قدس*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.99 MB)