نویسنده = عباسی ، مجید زلزله
تعداد مقالات: 2

1 کالیبراسیون بزرگای محلی برای ایران
مهدی ماهری پیرو*؛ احمد میرهاشمی؛ عبدالرضا قدس؛ عباسی ، مجید زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.68 MB)

2 تاثیر حوضه های رسوبی در تخمین عمق موهو، مطالعه ی موردی: مکران
متین خالدزاده*؛ عباسی ، مجید زلزله؛ عبدالرضا قدس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (974.4 K)