نویسنده = سعید کشاورز
تعداد مقالات: 1

1 ارزیابی روش های خوشه بندی MRGC,AHC در تعیین رخساره های رسوبی
سعید کشاورز*؛ احمد ادیب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (593.71 K)