نویسنده = احسان منصوریان
تعداد مقالات: 1

1 بررسی مطالعات مغناطیس سنجی در محدوده اندیس آهن قهرود
عارف حاجی علی عسگری*؛ پویان جواندل؛ احسان منصوریان؛ عباس مقصودی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (389.07 K)