نویسنده = سمانه مظفری
تعداد مقالات: 2

1 بهبود تخمین تابع گرین حاصل از نوفه های محیطی در شبکه شتابنگاری تهران
سمانه مظفری*؛ نسیم عطایی؛ رامین نیک روز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.53 MB)

2 بازیابی تابع گرین با استفاده از همبستگی متقابل امواج کدا در گسترهء تهران
نسیم عطایی*؛ سمانه مظفری؛ رامین نیک روز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (969.38 K)