نویسنده = صابر رستمی
تعداد مقالات: 1

1 تعیین ضخامت آبرفت با استفاده از لرزه نگاری شکست مرزی در ساختگاه سد لیلانچای
یوسف شرقی؛ شرقی، یوسف لرزه*؛ صابر رستمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (849.25 K)