نویسنده = علیرضا خوراکیان
تعداد مقالات: 1

1 مرور کوتاهی بر مگاپروژه ژئوفیزیکی مدیریت اکتشاف شرکت نفت ایران ، تحقیق و توسعه روشهای بهبود تصویرسازی زیر سطحی
پیمان پورمقدم*؛ علیرضا خوراکیان؛ سید کیوان حسینی زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.7 MB)