نویسنده = فرزاد مرادپوری
تعداد مقالات: 2

1 توسعه شرط تصویرسازی روش RTM جهت حذف نوفه های فرکانس پایین
فرزاد مرادپوری*؛ حمید ثابتی
مشاهده مقاله

2 برونیابی دقیق میدان‌موج لرزه‌ای با استفاده از یک روش‌ بازگشتی ترکیبی
فرزاد مرادپوری*؛ حمید ثابتی
مشاهده مقاله