کلیدواژه ها = گذردهی دی‌الکتریکی آب
تعداد مقالات: 1

1 اثر بسامد موج الکترومغناطیسی و دما بر گذردهی دی‌الکتریکی آب
فرزاد شیرزادی تبار*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.21 MB)