کلیدواژه ها = فرآیند گوسی
تعداد مقالات: 1

1 کاربرد فرایند گوسی در شناسایی گسل
مریم نوری؛ حسین حسنی*؛ عبدالرحیم جواهریان؛ حمیدرضا امین داور؛ سیاوش ترابی؛ سیدعلی معلمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.21 MB)