کلیدواژه ها = زمین لغزش
تعداد مقالات: 2

1 بررسی زمینلغزش مدرسه سواد کوه توسط توموگرافی مقاومت الکتریکی
اصغر عظیمی اهنگری*؛ محمد رضا مشرفی فر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (876.92 K)

2 توموگرافی دو بعدی مقاومت ویژه الکتریکی زمینلغزش جاده کیاسر
اصغر عظیمی اهنگری*؛ محمد رضا مشرفی فر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.03 MB)