کلیدواژه ها = سونداژ قائم
تعداد مقالات: 1

1 بررسی زمینلغزش مدرسه سواد کوه توسط توموگرافی مقاومت الکتریکی
اصغر عظیمی اهنگری*؛ محمد رضا مشرفی فر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (876.92 K)