کلیدواژه ها = زندان- میناب
تعداد مقالات: 1

1 مغناطیس سنجی پهنه گسلی زندان-میناب در بخش شرقی فاریاب (هرمزگان)
محمد حامدپور دارابی*؛ مهدی مسعودی؛ علیرضا گرجی چالسپاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (681.31 K)