کلیدواژه ها = واژههای کلیدی: لرزه خیزی کرمانشاه
تعداد مقالات: 1

1 خصوصیات زمین لرزه 12 نوامبر 2017 ازگله کرمانشاه، شمالغرب زاگرس
مهدی نوری دلویی*؛ قیطانچی، محمد رضا زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.29 MB)