کلیدواژه ها = تبدیل موجک پیوسته
تعداد مقالات: 3

1 تخمین سریع بزرگی زمینلرزه با پارامتر جدید فرکانسی
صنم عاطفی*؛ رضا حیدری؛ نوربخش میرزایی؛ حمیدرضا سیاهکوهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.66 MB)

2 افزایش تفکیک پذیری در GPR با به کارگیری روش بازگشت زمان و تبدیل موجک پیوسته
سجاد قنبری*؛ محمدکاظم حفیظی الکتریک؛ ماکسیم بانو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (486.53 K)

3 بهبود کارایی GPR در علوم زمین قانونی با به کارگیری روش های TR و CWT
سجاد قنبری*؛ محمدکاظم حفیظی الکتریک؛ ماکسیم بانو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (580.07 K)