کلیدواژه ها = هیدروکربن
تعداد مقالات: 2

1 شناسایی لایه‌های گازدار مخزن پنوبسکات کانادا با استفاده از وارون‌سازی AVO بر مبنای اسمیت-گیدلو
مرجان جامه بزرگی*؛ سعید مجدی فر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.78 MB)

2 شناسایی دودکش های گازی با استفاده از چند نشانگر لرزه ای در دشت گرگان
فاطمه آزادبخت؛ Mehrdad Monfared*؛ امین روشندل کاهو؛ علی رادفر
مشاهده مقاله