کلیدواژه ها = داده‌های لرزه‌ای چندکاناله
تعداد مقالات: 1

1 بررسی اثر ساختگاه با استفاده از امواج سطحی
مینا محمدی*؛ صادق کریم پولی؛ زهره معصومی؛ عبدالرضا قدس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (875.29 K)