کلیدواژه ها = جنوب غرب تهران
تعداد مقالات: 1

1 مدل های سرعت موج برشی ناحیه جنوب غرب تهران براساس مطاله نوفه
جوان دلویی، غلام زلزله*؛ رامین موقری؛ سدیدخوی، احمد زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (824.73 K)