کلیدواژه ها = توزیع ویگنر- ویل
تعداد مقالات: 1

1 تصویرسازی مخزن هیدروکربنی با استفاده از روش آنالیز طیفی لحظه ای
محسن غریب فیش خانی؛ ریاحی ، محمد علی لرزه*؛ سعید ساجدی
مشاهده مقاله