کلیدواژه ها = زمین‌آمار
تعداد مقالات: 1

1 بهینه‌سازی پارامترهای واریوگرام در وارون‌سازی تصادفی لرزه‌ای سه‌بعدی با روش ازدحام ذرات
حمید ثابتی*؛ علی مرادزاده؛ فرامرز دولتی ارده جانی؛ آمیلکار سوارس
مشاهده مقاله