کلیدواژه ها = تفاضلات محدود
تعداد مقالات: 1

1 برونیابی دقیق میدان‌موج لرزه‌ای با استفاده از یک روش‌ بازگشتی ترکیبی
فرزاد مرادپوری*؛ حمید ثابتی
مشاهده مقاله