کلیدواژه ها = solar wind
تعداد مقالات: 2

1 Driven of the properties of the quasi- perpendicular fast forward shock: on the 7 June 2014
محمدجواد کلائی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (322.45 K)

2 اثرمولفه قائم میدان مغناطیسی بین سیاره ای بر تغییرات روزانه میدان مغناطیسی در نواحی قطبی
سیدمحمدمعین علوی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (508.52 K)