کلیدواژه ها = وارونسازی چند مقیاسی
تعداد مقالات: 1

1 توموگرافی چند مقیاسی زمان سیر شکست مرزی در حوزه موجک با استفاده از روش FISTA
مهدی سعادت دستنائی*؛ امین هیآت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (323.18 K)