کلیدواژه ها = نقشه تغییرشکل حاصل از همبستگی تصاویر هوایی
تعداد مقالات: 1

1 تشخیص زمینلغزشهای ناشی از زمینلرزه 1369 رودباربا استفاده از روش های دورسنجی
مهتاب افلاکی*؛ نجمه آجرلو؛ عبدالرضا قدس؛ زهرا موسوی؛ جیمز هالینگثورث
مشاهده مقاله | اصل مقاله (300.45 K)