کلیدواژه ها = کرمان
تعداد مقالات: 1

1 پایش تغییرات سرعت زلزله هجدک منطقه کرمان با استفاده از روش طیف متقابل پنجره متحرک و فاز_ وزنی
جمیل ربیع نژاد*؛ حبیب رحیمی؛ بهزاد ملکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (419.5 K)