کلیدواژه ها = سرعت موج برشی
تعداد مقالات: 6

1 توموگرافی دو بعدی سرعت موج برشی ML در ترکیه
فاطمه گمار*؛ مهدی ماهری پیرو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.02 MB)

2 مقایسه مدل‌های فیزیک سنگی برای تخمین سرعت موج برشی در یکی از میادین ماسه‌سنگی در خلیج‌فارس
مهدی مصلحت*؛ عبدالرحیم جواهریان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.14 MB)

3 طبقه بندی نوع زمین براساس سرعت موج برشی در گستره شهر کرمان
مالک صافی زاده*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.07 MB)

4 بررسی ساختارهای عمیق سرعت موج برشی و چگالی و برآورد تغییرات عمق موهو در منطقه مکران
سمیه عبدالهی*؛ ابراهیم زاده اردستانی، وحید گرانی؛ شمالی، ظاهرحسین زلزله؛ هرمان زین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.71 MB)

5 تعیین ناهمسانگردی شعاعی برای مطالعه گسل پارچین در منطقه تهران
مجتبی نقوی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.08 MB)

6 بررسی اثر ساختگاه با استفاده از امواج سطحی
مینا محمدی*؛ صادق کریم پولی؛ زهره معصومی؛ عبدالرضا قدس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (875.29 K)