کلیدواژه ها = بهینه سازی
تعداد مقالات: 2

1 وارون سازی غیرخطی نامقید داده های ژئوفیزیکی به کمک الگوریتم زیر مسئله ناحیه اعتماد
رضا قناتی ژئوالکتریک*؛ روح الله فریدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (454.94 K)

2 مدل سازی رخساره ای مخزن باترکیب الگوریتم ازدحام ذرات و شبیه سازی شاخصی متوالی
محمدرضا شاد سالانقوچ؛ محمد امامی نیری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (294.91 K)