کلیدواژه ها = مکران
تعداد مقالات: 9

1 ارزیابی شبیه‌سازی‌ محور خطر احتمالاتی سونامی برای ساحل جنوب‌شرق ایران
امین رشیدی*؛ شمالی، ظاهرحسین زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.07 MB)

2 انرژی امواج سونامی ناشی از حرکت بستر دریا در زون فرورانش مکران
امین رشیدی*؛ شمالی، ظاهرحسین زلزله؛ دنیس دوتیخ
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.54 MB)

3 شکل گیری گسلش عادی در پهنه فرورانش مکران
احمد ادیب*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1023.4 K)

4 بررسی ساختارهای عمیق سرعت موج برشی و چگالی و برآورد تغییرات عمق موهو در منطقه مکران
سمیه عبدالهی*؛ ابراهیم زاده اردستانی، وحید گرانی؛ شمالی، ظاهرحسین زلزله؛ هرمان زین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.71 MB)

5 بررسی حساسیت ارتفاع امواج سونامی در سواحل جنوبی ایران به پارامترهای لرزه ای زمین لرزه محتمل در منطقه فرورانش مکران
ماندانا رفیع زاده؛ محمد مختاری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.36 MB)

6 مغناطیس سنجی پهنه گسلی زندان-میناب در بخش شرقی فاریاب (هرمزگان)
محمد حامدپور دارابی*؛ مهدی مسعودی؛ علی‌رضا گرجی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (681.31 K)

7 تاثیر حوضه های رسوبی در تخمین عمق موهو، مطالعه ی موردی: مکران
متین خالدزاده*؛ عباسی ، مجید زلزله؛ عبدالرضا قدس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (974.4 K)

8 همبستگی خطواره‌های حاصل از داده‌های مغناطیسی و زمین‌لرزه‌ها در شمال غرب مکران
ندا نجفی*؛ محمد مختاری؛ عبدالرضا پرتابیان؛ حسن خیرالهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.98 MB)

9 برداشت‌های ژئوفیزیکی-زمین‌شناسی دانشگاه علوم‌پایه در زون فرورانشی مکران
عبدالرضا قدس*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.99 MB)