کلیدواژه ها = تغییر اقلیم
تعداد مقالات: 2

1 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر مؤلفه‌های ترازمندی آب سطح ایران
الهام مسلم زاده*؛ ایران نژاد، پرویز هواشناسی؛ علیزاده چوبری، امید هواشناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.37 MB)

2 تغییرات اقلیمیِ گردشِ موسِمیِ تابستانۀ جنوب‌غرب آسیا در وردسپهر زِبَرین
شاهین عالم زاده؛ احمدی گیوی، فرهنگ هواشناسی*؛ محب الحجه، علیرضا هواشناسی؛ محمدعلی نصراصفهانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (975.91 K)