کلیدواژه ها = ژئوالکتریک
تعداد مقالات: 5

1 به کارگیری داده های زمین شناسی و ژئوالکتریکی در تحلیل کیفی آب زیرزمینی
کوروش قلی نژاد*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.14 MB)

2 اکتشافات ژئوالکتریکی در آهک های کارستی محدوده غار زرین آباد، خرم آباد
سارینا اکبری*؛ رمضی، حمید رضا لرزه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.26 MB)

3 وارون‌سازی داده‌های قطبش‌القایی و مقاومت‌ویژه، مطالعه موردی: معدنی در سمنان
محسن خدابخشی*؛ محمدکاظم حفیظی الکتریک
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.14 MB)

4 اکتشاف آب زیرزمینی در کارست نورآباد، لرستان، با استفاده از توموگرافی ژئوالکتریک
زهره استادهاشمی*؛ لیلا میرزایی؛ فرشاد علیجانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (663.35 K)

5 پتانسیل‌یابی آب زیرزمینی تاقدیس آسماری، جنوب شرق مسجدسلیمان، بوسیله‌ی GIS و ژئوالکتریک
کوشا تمیمی*؛ میثم حاجی زاده؛ فرشاد علیجانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.27 MB)