کلیدواژه ها = وارون سازی
تعداد مقالات: 6

1 وارون‏ سازی داده های مغناطیسی برای بازسازی کامل بردارتوزیع مغناطیس شوندگی
جمال الدین بنی عامریان*؛ شوانگ لی یو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.05 MB)

2 تخمین پارامترهای ناهمسانگردی سنگ مخزن با استفاده از داده‌های لرزه‌نگاری درون‌چاهی
علی مرادزاده پتانسیل*؛ مهتاب رشیدی فرد؛ ریاحی ، محمد علی لرزه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.02 MB)

3 وارون‌سازی داده‌های قطبش‌القایی و مقاومت‌ویژه، مطالعه موردی: معدنی در سمنان
محسن خدابخشی*؛ محمدکاظم حفیظی الکتریک
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.14 MB)

4 به‌کارگیری روش‌های الکترومغناطیس‌گذرا و مگنتوتلوریک‌شنیداری در مطالعه یک آبخوان
محمد فیلبندی کشکولی*؛ محمد فرزامیان؛ جوانا آلوز ریبیرو؛ Fernando A. Monteiro Santos
مشاهده مقاله | اصل مقاله (974.4 K)

5 بررسی مکانیسم کانونی و تعیین صفحه اصلی گسل زمین لرزه دامغان
فاطمه ارمونتن*؛ رضاپور ، مهدی زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.74 MB)

6 کاربرد پایتون در زلزله ­شناسی
ابوالفضل کمیزی*؛ جوان دلویی، غلام زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (653.41 K)