کلیدواژه ها = مقاومت ویژه الکتریکی
تعداد مقالات: 7

1 مطالعه ساختار زمین شناسی با استفاده از توموگرافی الکتریکی در محل ساختگاه تونل در شرق تهران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.17 MB)

2 تعیین محل کانی سازی مس با استفاده از روش‌های ژئوالکتریک، پلاریزاسیون القایی و مغناطیس سنجی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3.19 MB)

3 مطالعات ژئوفیزیک دوبعدی در محل ساختگاه سد جهت تعیین موقعیت گسل‌ها
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.65 MB)

4 اکتشاف زون سولفور و کربنات مس با روش قطبش الکتریکی (IP) و مقاومت ویژه
بلال شیرین پور*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.13 MB)

5 اکتشافات ژئوالکتریکی در آهک های کارستی محدوده غار زرین آباد، خرم آباد
سارینا اکبری*؛ رمضی، حمید رضا لرزه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.26 MB)

6 اکتشاف رگه های باریتی طلادار با روشهای IP و RS
نسیم فراهانی*؛ محمود میرزائی پتانسیل؛ شهریار جوادی پور؛ علی اکیر مرادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (813.65 K)

7 اکتشاف مس منطقه عباس آباد با مغناطیس سنجی، قطبش القایی و مقاومت ویژه الکتریکی
مصطفی قربانی*؛ محمد حسن اصغری؛ محمود میرزایی؛ شهریار جوادی پور؛ علی اکیر مرادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.09 MB)