کلیدواژه ها = گسل
تعداد مقالات: 10

1 مطالعات ژئوفیزیک دوبعدی در محل ساختگاه سد جهت تعیین موقعیت گسل‌ها
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.65 MB)

2 کاربرد فرایند گوسی در شناسایی گسل
مریم نوری؛ حسین حسنی*؛ عبدالرحیم جواهریان؛ حمیدرضا امین داور؛ سیاوش ترابی؛ سیدعلی معلمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.21 MB)

3 توموگرافی دو بعدی مقاومت ویژه الکتریکی زمینلغزش جاده کیاسر
اصغر عظیمی اهنگری*؛ محمد رضا مشرفی فر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.03 MB)

4 شناسایی اثرات شلیک تحتانی برروی مقاطع سه بعدی لرزه ای دریایی با استفاده از نشانگر لرزه ای Ant tracking
محبوبه رضایی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.83 MB)

5 تحلیل خطر زلزله به روش‌های تعیینی و احتمالاتی و تعیین بیشینه شتاب و بزرگا ناشی از گسل‌های اصلی مسبب زلزله در سایت ایوان‌غرب
علی امجدی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.87 MB)

6 اکتشاف مس در شکستگی‌ها و گسل‌های حوالی طرود
محسن خدابخشی*؛ محمدکاظم حفیظی الکتریک
مشاهده مقاله | اصل مقاله (962.97 K)

7 شناسایی گسل در مسیر تونل قطار شهری با استفاده از روش‌‌های الکتریکی
امید حدادی*؛ محمدکاظم حفیظی الکتریک؛ ریاحی ، محمد علی لرزه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.13 MB)

8 بررسی خطر زمین لرزه شهرستان ساری مطالعه موردی مرکز آموزش فنی و حر فه ای خواهران ساری
مرضیه رمضان زاده رستمی*؛ زهره سادات ریاضی راد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.39 MB)

9 پتانسیل‌یابی معدنی با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای لندست-7 (جنوب سراب)
سعید مجرد*؛ علی نجاتی کلاته
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.28 MB)

10 استفاده از نشانگرهای لرزهای برای شناسایی گلفشان در دشت گرگان
فاطمه آزادبخت؛ مهرداد سلیمانی منفرد*؛ امین روشندل کاهو؛ علی رادفر
مشاهده مقاله