کلیدواژه ها = تکتونیک فعال
تعداد مقالات: 2

1 لرزه‌زمین‌ساخت گسله‌ی شاهرود و پهنه‌ی انتقال میان گسله‌های رودبار و شاهرود
میرعلی حسن زاده*؛ عبدالرضا قدس؛ اسماعیل شبانیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.11 MB)

2 شواهد زمین ساخت ترافشاری در حوضه های رسوبی شمال باختر ایران مرکزی بر اساس داده های لرزه نگاری بازتابی و شاخص های ژئومورفیک
لیلا مهشادنیا*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (521.92 K)